aktuális
korábbi projektek

 Közös nevező 

A Centropa, a Haver, az Uccu, a Tevan Alapítvány és a Wesley János Óvoda, Általános Iskola , Szakiskola és Gimnázium együttműködésében megvalósuló program célja, hogy különböző hátterű intézményekből hozzon össze pedagógusokat avval a céllal, hogy diákjaikat valamilyen oktatási projekt keretében megismertessük egymással, közös élményt szerezzenek, és találkozzanak a társadalom más szegletéből érkező kortársaikkal.

 “PAL” projekt 

A PAL – Diszkrimináció és cigányellenesség elleni küzdelem az oktatás és foglalkoztatás terén az EU-ban projekt keretében 19 szervezet fogott össze Európa szerte, hogy a roma gyerekek és fiatalok oktatásának és elhelyezkedésének támogatása érdekében egy átfogó megközelítést dolgozzon ki, melyre alapozva képzéseket és figyelemfelhívó kampányokat szervez 2016-2018 között 9 különböző EU tagországban.

Tovább

 Tabuk nélül az előítéletekről 

A Haver és Uccu Alapítványok közös foglalkozása a középiskolai tanároknak teremt lehetőséget a zsidóságról, a cigányságról, és úgy általában a kisebbségi létről érthető és könnyen hozzáférhető módon, személyes történeteken keresztül beszélgetni, valamint módszertani és gondolkodásbeli segítséget nyújt az előítéletmentes gondolkodásra és a nyitottságra való nevelés terén.
Tovább

 A párbeszéd és részvétel ereje 

A projekt arra összpontosít, hogy az Uccu sok éves tapasztalatait felhasználva elősegítse a párbeszédet, együttműködést és partnerségi kapcsolatokat pécsi Faág Baráti Kör Egyesület és az Élménylelő Ifjúsági Egyesület tanodáinak dolgozói, a gyerekek szülei, az iskolák, valamint egyéb érintettek között.

 Legyen Tiéd Európa 

A projekt a Pillar Alapítvány vezetésével valósul meg, a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével, az Uccu a projektben mint megvalósító partner szervezet vesz részt. A projekt fő célja európai uniós tudás átadása nem-formális oktatási eszközökkel, szociálisan és földrajzilag hátrányos helyzetű középiskolásoknak.

Tovább

 Párbeszéddel a gyerekekért 

A projekt fő célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek szülei és tanárai közötti párbeszédet erősítse, köztük hidat építsen. A projekt pécsi, bagi és perei civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával valósul meg.A projekt támogatója az Open Society Foundation Education Support Program.

 Együtt nevelünk, együtt nevetünk 

A kampány célja, hogy a szülők és pedagógusok figyelmét felhívja az együtt nevelés fontosságára. Keretében egy-egy fórum résztvevőivel mindig az aktuálisan, helyi szintű és az együtt nevelést érintő kérdésekről vagy problémákról beszélgetünk.

Tovább

Határeset projekt

A 2012-2015 között megvalósult projekt célja egy olyan érzékenyítő kampány megszervezése és lebonyolítása volt, amely a menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedését segítette a megismerés és az empátia fejlesztésével, ezáltal a tolerancia növelésével.

 Mi iskolánk 


A kampány a szülők figyelmét igyekszik felhívni arra, hogy mindenkinek köze van ahhoz, ami a gyerekével történik az iskola falai között. aktív és közös cselekvésre szólítja fel a szülőket. Arra, hogy rajtuk is múlik, milyen környezetben és milyen hatékonysággal tanul gyermekük.

Tovább