Egyéb

Határeset projekt

A 2012-2015 között megvalósult projekt célja egy olyan érzékenyítő kampány megszervezése és lebonyolítása volt, amely a menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedését segítette a megismerés és az empátia fejlesztésével, ezáltal a tolerancia növelésével.